Västra Värmlands & Norra Dalslands Samordningsförbund

Nyheter & anslag

På den här sidan presenteras nyheter och information från konferenser och andra möten. Här anslås även samordningsförbundets protokoll.

Justerat protokoll från styrelsemötet 18 september 2023

Sammanträdesprotokollet från styrelsemötet den 18 september 2023 är justerat och anslås mellan den 25 september - 17 oktober 2023. 

Protokollet finns att ta del av här.

Höstbrev september 2023

Nytt brev från vår förbundschef - här kan du läsa det! 

Nu är vi igång!

ESF projektet ”Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning” pågår 1 september 2023 till 31 augusti 2026, ta del av informationsbladet här. 

Projektet kommuniceras via hemsidan www.varmlandsprojektparaply.se, här hittar ni det senaste och mest aktuella. Just nu finns möjligheter för chefer och medarbetare hos förbundets parter att anmäla sig till digitala föreläsningar.

Kontakta förbundschef Helene Ohlsson för frågor och mer information.