Västra Värmlands & Norra Dalslands Samordningsförbund

Nyheter & anslag

På den här sidan presenteras nyheter och information från konferenser och andra möten. Här anslås även samordningsförbundets protokoll.

Kungörelse av Förvaltningsrätten i Karlstads dom i mål nr 5633-23

Den 24 april 2024 meddelade Förvaltningsrätten i Karlstad dom i mål nr 5633-23 där Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund är part. Förvaltningsrätten har beslutat att medlemmarna i Västra Värmlands och Norra Dalslands samordningsförbund ska delges förvaltningsrättens dom genom kungörelse.

 

Domen anslås under perioden 3-28 maj 2024.

 

Domen med tillhörande hänvisning om hur man överklagar finns att läsa på webbplatsen. 

 

Dom 5633-23

Vårhälsning mars 2024

En vårhälsning från vår förbundschef - läs hälsningen här

Vi önskar er alla en glad påsk!

Vinterbrev december 2023

En vinterhälsning från vår förbundschef - läs brevet här.

Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!