Västra Värmlands & Norra Dalslands Samordningsförbund
Skriv ut

Strukturövergripande insatser

Processtöd individinriktade insatser, tjänstedesign och BIP

Karin Dahl
kad@medpro.eu
0532-709486

Sara Höjman
sara.hojman@bengtsfors.se 
0531-527081