Västra Värmlands & Norra Dalslands Samordningsförbund
Skriv ut

Samordnad individuellt plan SIP

En SIP (samordnad individuell plan) är ingången för insatser i Plattform för samverkan. En person som behöver stöd från flera olika myndigheter kan vara aktuell för en SIP.

Vid en SIP går man igenom personens livssituation och i vilka delar man kan behöva stöd och insatser för att förbättra dem. De närvarande myndigheterna kan tillsammans planera, utifrån individens behov, vad, hur och vem som ska göra. Personen är alltid utgångspunkten för planen och planen ska alltid utgå ifrån individens behov och förutsättningar. 

En SIP är en samordnad individuell plan där Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan åtar sig samma rättigheter och skyldigheter som kommunerna och sjukvården i att sammankalla, genomföra och följa upp SIPar. En SIP kan bli initierad av handläggare hos samtliga förbundets medlemmar, eller individen själv. Information och utbildning om SIP ges bland annat i samverkansutbildningen (se nedan). SIP är ett verktyg som används i många kommuner och län.

I planen ska det vara tydligt vem som ansvarar för vad och inom vilken tidsram samt vem av myndigheterna som har huvudansvaret för planen.  Uppföljning av planen ska finnas inplanerad. 

SIP är reglerat i Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen och ger myndighetspersoner anställda i kommun och Region/Landsting möjligheter och skyldigheter i arbetet med SIP.  När samordningen kring en person brister och denne önskar en SIP skall den upprättas utan dröjsmål. Om du som myndighetsperson blir kallad till en SIP har du en skyldighet att deltaga. Vid mötet deltar en konsulent från Plattform för samverkan.

SIP är individens möte och det är viktigt att ni inledningsvis upprättar ett samtycke gällande SIP. Det är också viktigt att tänka på syftet med mötet när du kallar till SIP.  Syftet skall tydligt framgå i kallelsen. På detta sätt säkerhetsställer du att rätt myndighetspersoner deltar i mötet samt att de är förberedda på de frågor som kommer beröras. Vid mötet beslutas på vilket sätt planeringen fortsätter.