Västra Värmlands & Norra Dalslands Samordningsförbund
Skriv ut

Case management

Case management är egentligen ett samlingsnamn för flera typer av stödmodeller.

I samtliga modeller har en vård och stödsamordnare, en så kallad case manager, en koordinerande funktion med ansvar för att utredning, planering och adekvata insatser genomförs och följs upp med klienten. Däremot skiljer sig de olika modellerna vad gäller intensiteten i kontakten, graden av samordning samt vård och stödsamordnarens roll i de behandlande och rehabiliterande insatserna.

En vård och stödsamordnare/ case manager stöttar med personliga lösningar för att ge fysiskt, psykiskt och praktiskt stöd på vägen mot arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Först sker en kartläggning tillsammans om vad som behöver hända för att kunna nå en förändring i livet genom att till exempel börja studera, eller arbeta. Sedan får du stöd att ta fram en plan för hur du ska nå dina mål. När du vet hur nästa steg ser ut, står du i fokus för ett nätverk av kompetenser.

”Att se hela bilden är viktigt för att göra skillnad på riktigt!”

Läs mer hos socialstyrelsen