Västra Värmlands & Norra Dalslands Samordningsförbund
Skriv ut

Arbetsintegrerade sociala företag

Ett projet med stöd av Växtlust Leader Värmland.

Arbetsintegrerade sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

  • Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. Det innebär att företagen försöker skapa nya arbetstillfällen men också att man erbjuder arbetsträning, rehabilitering mm för att de som deltar i verksamheten ska kunna få arbete hos andra arbetsgivare.

  • Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt. Det kan innebära att företaget drivs som ett arbetskooperativ men kan också innebära att företagets verksamhet organiseras så att alla kan ta del i beslut om företaget och om sin egen utveckling.

  • Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter. Det innebär vanligen att vinster (överskott) används till att anställa fler, utveckla verksamheten, erbjuda kompetensutveckling eller för att utveckla nya sociala företag.

  • Som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. Det innebär att företaget inte har ägare som är kommuner eller andra offentligt ägda organisationer.

Det finns inte något särskilt regelverk eller någon särskild företagsform för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen har använt definitionen ovan i en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag och i ett regeringsuppdrag för stöd till företagen som pågår 2016-2018.

I arbetet med sociala företag har vi ett särskilt ansvar och samarbete med Eda kommun. 

Vi har också ett nära samarbete med Coompanion Värmland.

Läs gärna mer på Sofisam.se.