Västra Värmlands & Norra Dalslands Samordningsförbund
Skriv ut

Plattform för samverkan, Arvika-Eda

Verksamheten ligger i en projektplattform som startades juni 2018. Organisatoriskt hör verksamheten på plats i Arbetsmarknads och Integrations Enheten (AMI) i Arvika kommun. I verksamheten arbetar flera olika personer med lite olika bakgrunder och kompetenser. Gemensamt är att alla har tidigare erfarenhet och utbildning med inriktning på beteendevetenskap, vård omsorg, vård och stödsamordning. Alla har en påbyggnadsutbildning i Supported Employment och Case Management. Under varje flik beskrivs metoderna närmare. Alla medborgare i Arvika eller Eda kommun har möjligheten att delta och urval sker flerpartssamtal där parterna bedömer behovet av fördjupade insatser. Alla deltagarstarter i verksamheten sker genom ett informationsmöte som initieras av någon av parterna i förbundet.

Under 2018-2021 har cirka 150 deltagare varit aktuella för Plattform för samverkan. Ca 45 har avslutats då de kommit vidare i sin planering.

Kontakt

Chiara Zambon
chiara.zambon@arvika.se
072-2341334