Västra Värmlands & Norra Dalslands Samordningsförbund
Skriv ut

Integrerad samverkan i kommunerna

Förbundet finansierar en samordnare i fem kommuner som arbetar med individnära samordnat stöd och fördjupad samverkan lokalt.


Arbetet sker både på en strukturövergripande och en individinriktad nivå. Utifrån det strukturövergripande har medarbetaren en samordnande roll, arbetar strategiskt med samverkan, söker upp samverkansparter, formaliserar möten, kontakter, koordinerar och driver samverkansprocesser framåt utifrån individens fokus i fokus. Det individinriktade arbetet består av ett coachande och samordnande förhållningssätt för att ge stöd till individer som har kontakt med många myndigheter. Den lokala förankringen och närheten spelar en viktig roll för kontakt med arbetsmarknad och för individer att ta del av de verksamheter som finns för denne.

Via samordnaren finns anknytningen till myndigheterna kvar och samordnaren har mandatet att var en dörröppnare till samtliga förbundets parter. Insatsnamnen är olika beroende på vilken kommun det är, men verksamhet och arbetssätt styrs av uppdragsbeskrivningen som finns bifogat i avtalen med parterna.

 

Fördjupad samverkan / Individnära samordnat stöd - Bengtsfors

Sara Höjman
sara.hojman@bengtsfors.se 
0571-52 70 81

Drivhuset för unga - Åmål 

Viktor Johansson 
viktor.johansson@amal.se 
0532-17477
Mer om Drivhuset

Individsamverkan - Dals-Ed

Sofia Bryntesson
sofia.bryntesson@dalsed.se 
0534-19203

Fördjupad samverkan / Individnära samordnat stöd - Säffle 

Sarah Johansson
sarah.johansson@saffle.se
0533-681029

Integrerad samverkan - Årjäng 

Anki Kristoffersson
anki.kristoffersson@arjang.se 
0573-13906