Västra Värmlands & Norra Dalslands Samordningsförbund
Skriv ut

Samverkansinsatser i kommunerna

Förbundet finansierar en samordnare i fem kommuner som arbetar med individnära samordnat stöd och fördjupad samverkan lokalt. Arbetet sker både på en strukturövergripande och en individinriktad nivå. Det stöd som erbjuds ser olika ut i varje kommun. Insatsnamnen är olika beroende på vilken kommun det är, men verksamhet och arbetssätt styrs av uppdragsbeskrivningen som finns bifogat i avtalen med parterna.

Individinriktat arbete
Målet med insatserna är att individen ska närma sig arbete eller utbildning. Det individinriktade arbetet består av ett coachande och samordnande förhållningssätt för att ge stöd till individer som har kontakt med många myndigheter. Den lokala förankringen och närheten spelar en viktig roll för kontakt med arbetsmarknad och för individer att ta del av de verksamheter och aktiviteter som finns för denne. Via samordnaren finns anknytningen till myndigheterna kvar och samordnaren har mandatet att var en dörröppnare till samtliga förbundets parter.

För att vara aktuell för det individinriktade insatserna krävs:
Personer i behov av samordnad rehabilitering för att nå arbete, studier eller andra insatser för att på sikt komma ut på arbetsmarknaden.

Personer som är motiverade att delta i insatsen och redo för insatser för att närma sig arbete.

Skriven i den aktuella kommunen.

För att vara aktuell för insatsen krävs att det finns två eller fler samverkande parter inom FINSAM. Dessa parter är kommunen, regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Strukturövergripande arbete
Utifrån det strukturövergripande har medarbetaren en samordnande roll, arbetar strategiskt med samverkan, söker upp samverkansparter, formaliserar möten, kontakter, koordinerar och driver samverkansprocesser framåt utifrån individens fokus i fokus.

För ytterligare information, ta kontakt med den samordnare som är ansvarig i aktuell kommun.

Individnära samordnat stöd/Fördjupad samverkan - Bengtsfors

Sara Höjman
sara.hojman@bengtsfors.se 
0571-52 70 81

Drivhuset för unga - Åmål 

Viktor Johansson 
viktor.johansson@amal.se 
0532-17477
Mer om Drivhuset

"Friska Medborgare Åmål" fr o m aug 24-dec 25
Per Lundin
per.lundin@amal.se

Individsamverkan - Dals-Ed

Sofia Bryntesson
sofia.bryntesson@dalsed.se 
0534-19203

Individnära samordnat stöd/Fördjupad samverkan - Säffle 
"En Arena för alla"

Sarah Johansson
sarah.johansson@saffle.se
0533-681029

Individnära samordnat stöd/Fördjupad samverkan - Årjäng 

Anki Kristoffersson
anki.kristoffersson@arjang.se 
0573-13906