Västra Värmlands & Norra Dalslands Samordningsförbund
Skriv ut

Mötestider

Styrelsen

2024:
2024-01-29, kl.9;00-12:00, digitalt, verksamhetsplan och budget 2024
2024-03-11, kl.9:00-12:00, årsredovisning 2023
2024-06-03, kl.9:00-12:00, prel förbundsdag
2024-09-23, kl.9:00-12:00, delårsredovisning 2024
2024-11-25, kl.9:00-12:00, verksamhetsplan och budget 2025.

Beredningsgruppen

2024:
2024-02-02, kl.9:00-12:00, digitalt
2024-03-08, kl.9:00-12:00
2024-05-24, kl.9:00-12:00, prel heldag Karlstad
2024-06-03, prel förbundsdag
2024-09-06, kl.9:00-12:00
2024-11-08, kl.9:00-12:00