Västra Värmlands & Norra Dalslands Samordningsförbund
Skriv ut

Mötestider

Styrelsen

2023-01-23 kl. 9:00-12:00

2023-02-20 kl. 9:00-12:00

2023-03-20 - 2023-03-21 Styrelsemöte kl.10-12 måndag, konferens Nya förbundet övrig tid, lunch till lunch

2023-05-22 kl. 9:00-12:00

2023-09-18 kl. 9:30-12:00 samt verksamhetsdialog 12:00-16:00, plats Åmål

2023-11-20 kl. 9:00-12:00

Beredningsgruppen

2023-01-13 kl. 9:00-12:00

2023-02-10 kl. 9:00-12:00, AME Säffle

2023-03-20 - 2023-03-21, lunch till lunch konferens Nya förbundet

2023-05-12 kl. 9:00-12:00, AME Säffle

2023-09-01 kl. 9:00-12:00, AME Säffle

2023-09-18 kl. 12:00-16:00, Åmål, verksamhetsdialog med styrelsen, representation från beredningsgruppen

2023-11-10 kl. 9:00-12:00