Västra Värmlands & Norra Dalslands Samordningsförbund
Skriv ut

Förbundet

Västra Värmlands och Norra Dalslands Samordningsförbund

Den 1 januari 2023 bildades förbundet Västra Värmlands och Norra Dalslands Samordningsförbund.

Förbundet finansierar insatser som bidrar till att individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering får stöd att komma närmare arbete/studier alt. nå egen försörjning. Förbundet finansierar också insatser som stödjer samverkan mellan parterna.

Förbundets styrelse består av ledamöter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Arvika kommun, Eda kommun, Säffle kommun, Årjäng kommun, Bengtsfors kommun, Åmål kommun och Dals Ed kommun.

 

Styrelsen 2024 

 

Ordförande

Henrik Axelsson, Arvika kommun 

Vice Ordförande

Anders Paulsson Kihlstrand, Arbetsförmedlingen 

Ledamöter

Madelene Lans Deinoff, Försäkringskassan 
Tommy Lehrman, Västra Götalandsregionen
Krister Stensson, Bengtsfors kommun 
Mogens Nielsen, Årjäng kommun 
Camilla Ackerblad, Åmåls kommun 
Daniel Schützer, Region Värmland
Anita Karlsson, Säffle kommun 
Kenneth Gustavsson, Dals-Ed kommun 
Bertil Börjeson, Eda kommun 

Ersättare

Gösta Frödin, Arvika kommun
Björn Eriksson, Arbetsförmedlingen
Åsa Brodd, Försäkringskassan
Jerry Saxin, Västra Götalandsregionen 
Stein Begby, Bengtsfors kommun
Agneta Eklund, Årjäng kommun
Henrik Samuelsson, Region Värmland
Jonas Larsson, Säffle kommun
Carina Halmberg, Dals-Ed kommun 
Anders Gustafsson, Eda kommun
Susanne Korduner, Åmål kommun

Förbundschef

Helene Ohlsson, Förbundschef

Mötessekreterare

Ida Nilsson, Arvika kommun 

Samordningsförbund

Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten (Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan). Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att uppnå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Förbunden liknar kommunalförbund till formen, men regleras av egen lagstiftning. Förbundet har en styrelse med ledamöter från de tre parterna – kommuner, regioner och staten.Det ska också finnas en förbundsordning.

Idag finns det 72 finansiella samordningsförbund. Cirka 247 av 290 kommuner och alla regioner är medlemmar i ett samordningsförbund.

Lagen

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser trädde i kraft den 1 januari 2004. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans kan de fyra parterna bilda ett samordningsförbund och utforma samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.

Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.